Top 9 hạn chế luật giao dịch điện tử 2022

Top 1: Sáu bất cập cần sửa đổi trong Luật Giao dịch điện tử 2005

Tác giả: vneconomy.vn - Nhận 160 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bộ Thông tin truyền thông đánh giá phạm vi điều chỉnh của Luật Giao địch điện tử 2005  chưa phù hợp với thực tiễn ứng dụng và phát triển giao dịch điện tử hiện nay.Theo đó, bên cạnh lĩnh vực tài chính, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 loại trừ không áp dụng giao dịch điện tử đối với một số hoạt động cụ thể trong các lĩnh vực tư pháp, đất đai, xây dựng. Việc loại trừ này có thể gây cản trở ứng dụng công nghệ trong triển khai các dịch vụ công trực tuyến cũng như triển. khai các giao dịch điện t
Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 9, 2022 · Luật Giao dịch điện tử năm 2005 đã loại trừ, không áp dụng giao dịch ... và rất lớn nhằm hạn chế sự bất bình đẳng, sự phát triển lành mạnh, ...19 thg 9, 2022 · Luật Giao dịch điện tử năm 2005 đã loại trừ, không áp dụng giao dịch ... và rất lớn nhằm hạn chế sự bất bình đẳng, sự phát triển lành mạnh, ... ...

Top 2: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) không làm thay đổi việc quản lý của ...

Tác giả: baochinhphu.vn - Nhận 242 lượt đánh giá
Tóm tắt: Sửa đổi toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển xã hội số. Khắc phục hạn chế, bất cập, phát sinh mới trong thực tiễn. Quy định nguyên tắc bắt buộc phải xử lý khi người dân gửi đến Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng: Việc sửa đổi Luật nhằm hoàn thiện pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới - Ảnh:. VGP/LSSửa đổi toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển xã hội sốBáo cáo tại
Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 9, 2022 · Khắc phục hạn chế, bất cập, phát sinh mới trong thực tiễn. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành với sự cần ...19 thg 9, 2022 · Khắc phục hạn chế, bất cập, phát sinh mới trong thực tiễn. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành với sự cần ... ...

Top 3: Bất cập Luật Giao dịch điện tử - Diễn đàn Doanh nghiệp

Tác giả: diendandoanhnghiep.vn - Nhận 145 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thống nhất mở rộng phạm vi điều chỉnh các giao dịch điện tử >> Sửa đổi Luật Giao dịch điện tử để xây dựng nền kinh tế sốÔng Hoà nhấn mạnh, những bất cập này vô hình đã cản trở sự phát triển của nền kinh tế và khiến Việt Nam khó bắt nhịp với nền kinh tế số.- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này?Luật đã bộc lộ những bất cập, điểm chưa phù hợp với thực tiễn phát triển. Sơ bộ một số bất cập như: Thiếu nhất quán trong quy định chi tiết đối với thông điệp dữ liệu về định dạng, thời gian
Khớp với kết quả tìm kiếm: 9 thg 12, 2021 · Cùng với đó, phạm vi áp dụng của các hợp đồng điện tử đang có phần bị hạn chế. Theo quy định tại Điều 1 Luật Giao dịch điện tử 2005 thì các giao ...9 thg 12, 2021 · Cùng với đó, phạm vi áp dụng của các hợp đồng điện tử đang có phần bị hạn chế. Theo quy định tại Điều 1 Luật Giao dịch điện tử 2005 thì các giao ... ...

Top 4: 6 bất cập cần sửa đổi trong Luật Giao dịch điện tử - An ninh tiền tệ

Tác giả: antt.vn - Nhận 168 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bên cạnh những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 vẫn tồn tại bất cập.Thực hiện chương trình Phiên họp pháp luật tháng 9/2022, sáng 19/9,Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Luật Giao dịch điện tử được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 29/11/2005 đã. tạo hành lang pháp lý, phù hợp với thông
Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 9, 2022 · Luật Giao dịch điện tử năm 2005 loại trừ không áp dụng giao dịch điện ... và rất lớn nhằm hạn chế sự bất bình đẳng, sự phát triển lành mạnh, ...19 thg 9, 2022 · Luật Giao dịch điện tử năm 2005 loại trừ không áp dụng giao dịch điện ... và rất lớn nhằm hạn chế sự bất bình đẳng, sự phát triển lành mạnh, ... ...

Top 5: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) sẽ tạo thuận lợi cho chuyển đổi số

Tác giả: vov2.vov.vn - Nhận 208 lượt đánh giá
Tóm tắt: [VOV2] - Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra xu hướng chuyển đổi số, mang lại khả năng bứt phá cho nền kinh tế và phát triển XH. Tuy nhiên, Luật Giao dịch điện tử 2005 đã bộc lộ một số bất cập, cần sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tế. [VOV2] - Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra xu hướng chuyển đổi số, mang lại khả năng bứt phá cho nền kinh tế và phát triển XH. Tuy nhiên, Luật Giao dịch điện tử 2005 đã bộc lộ một số bất cập, cần sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu
Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 10, 2022 · Tuy nhiên, Luật Giao dịch điện tử 2005 đã bộc lộ một số bất cập, ... sửa đổi sẽ hạn chế những bất cập, vướng mắc của Luật Giao dịch điện tử ...25 thg 10, 2022 · Tuy nhiên, Luật Giao dịch điện tử 2005 đã bộc lộ một số bất cập, ... sửa đổi sẽ hạn chế những bất cập, vướng mắc của Luật Giao dịch điện tử ... ...

Top 6: Luật Giao dịch điện tử 2005 số 51/2005/QH11 - Thư viện pháp luật

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 177 lượt đánh giá
Tóm tắt: Điều 29. Nội dung của. chứng thư điện tử. Điều 4. Giải thích từ ngữ . Trong Luật này, các. từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: . QUỐC HỘI --------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------. Số: 51/2005/QH11 . Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 . QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKhoá XI, Kỳ Họp Thứ 8 (Từ Ngày 18 Tháng 10 Đến Ngày 29 tháng 11 năm 2005)LUẬTGIAO DỊCH ĐIỆN TỬCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã đượ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 ngày trước · 8. Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. 9. Các nội dung ...5 ngày trước · 8. Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. 9. Các nội dung ... ...

Top 7: Luật giao dịch điện tử (sửa đổi): Khắc phục hạn chế, bất cập

Tác giả: congthuong.vn - Nhận 176 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nhằm tạo hành lang pháp lý hoàn thiện để thực hiện chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến cho dự thảo Luật giao dịch điện tử (sửa đổi).Luật giao dịch điện tử có hiệu lực từ ngày 1/3/2006, được xem là luật khung, quy định những vấn đề kỹ thuật, đặc thù phát sinh trên môi trường điện tử. Sau 16. năm thực hiện, Luật đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; tạo hành lang
Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật giao dịch điện tử (sửa đổi): Khắc phục hạn chế, bất cập. Thanh Tâm · Thương mại điện tử Thứ hai, 09/05/2022 - 17:22. Theo dõi Congthuong.vn trên ...Luật giao dịch điện tử (sửa đổi): Khắc phục hạn chế, bất cập. Thanh Tâm · Thương mại điện tử Thứ hai, 09/05/2022 - 17:22. Theo dõi Congthuong.vn trên ... ...

Top 8: Sửa Luật Giao dịch điện tử: Không được từ chối hay yêu cầu người ...

Tác giả: viettimes.vn - Nhận 228 lượt đánh giá
Tóm tắt: Loại bỏ một số yếu tố cản trở chuyển đổi số Thứ ba, ngày 25/10/2022 - 14:59 . Lưu tin VietTimes – Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) cần được nghiên cứu, bổ sung nguyên tắc buộc các cơ quan phải tiếp nhận và xử lý giao dịch điện tử từ người dân và doanh nghiệp gửi, không từ chối hoặc yêu cầu bổ sung bản giấy.. Kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ thảo luận về sửa đổi Luật Tần số Vô tuyến điện và Luật Giao dịch Điện tử. Mỗi phút hệ thống hóa đơn điện tử có thể thực hiện 1,7 triệu giao dịch Ngân hàng
Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 10, 2022 · Ông Lê Quang Huy cũng dẫn một số ý kiến cho rằng nên hạn chế mở rộng phạm vi điều chỉnh vì cho rằng sẽ tạo thêm áp lực đối với nguồn nhân lực, ...25 thg 10, 2022 · Ông Lê Quang Huy cũng dẫn một số ý kiến cho rằng nên hạn chế mở rộng phạm vi điều chỉnh vì cho rằng sẽ tạo thêm áp lực đối với nguồn nhân lực, ... ...

Top 9: Sửa đổi, bổ sung Luật Giao dịch điện tử: Thúc đẩy chuyển đổi số ...

Tác giả: thoibaonganhang.vn - Nhận 205 lượt đánh giá
Tóm tắt: Toàn cảnh tọa đàm. Luật Giao dịch điện tử năm 2005 có hiệu lực từ ngày 1/3/2006, được xem là luật khung, quy định những vấn đề kỹ thuật, đặc thù phát sinh trên môi trường điện tử. Sau 16 năm triển khai trên thực tiễn, cùng với Luật Công nghệ thông tin, Luật Viễn thông, Luật Tần số và Vô tuyến điện, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng… tạo hành lang pháp lý hỗ trợ mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy giao dịch điện tử trong hoạt động dân sự, kinh tế - xã hội, cải. cách hành c
Khớp với kết quả tìm kiếm: 10 thg 10, 2022 · Dẫn ra những bất cập, hạn chế của Luật Giao dịch điện tử 2005, Luật sư Mai Bích Ngân - Giám đốc Công ty Luật TNHH Anh Trí Việt (Đoàn Luật sư ...10 thg 10, 2022 · Dẫn ra những bất cập, hạn chế của Luật Giao dịch điện tử 2005, Luật sư Mai Bích Ngân - Giám đốc Công ty Luật TNHH Anh Trí Việt (Đoàn Luật sư ... ...