m-effer là gì - Nghĩa của từ m-effer

m-effer có nghĩa là

Viết tắt cho Mẹ khốn kiếp.Bạn thường nói nó bất cứ khi nào ngôn ngữ Off Color không được ưa thích.

Thí dụ

Người đàn ông, rằng tàu lượn siêu tốc Ride là một M-Effer !!