Lộ trình tuyển sinh vào trường dạy nghề của bang năm 2023

Dựa trên Quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa và Nghiên cứu và Công nghệ số 01 năm 2021 và Quy định số 020 năm 2021 của Thống đốc Nam Kalimantan liên quan đến PPDB (Tiếp nhận sinh viên mới) cho năm học 2023-2024, chúng tôi cung cấp những nội dung sau;

1. lịch trình PPDB

 • Đăng ký trực tuyến vào Thứ Hai – Thứ Tư, ngày 3 – 5 tháng 7 năm 2023
 • Thông báo vào thứ Sáu ngày 7 tháng 7 năm 2023
 • Đăng ký lại (Đăng ký) cho những người được nhận Thứ Hai – Thứ Tư, 10 – 12 tháng 7 năm 2023
 • Giới thiệu Môi trường học đường Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, 17, 18, 20 tháng 7 năm 2023
 • Ngày bắt đầu năm học 2023/2024 là Thứ Hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023

2. Đường dẫn đăng ký
a. Theo dõi thường xuyên
• Hạn ngạch lộ trình thường xuyên dành cho sinh viên SMP/MT tương lai hoặc tương đương ở mức 70% (bảy mươi phần trăm) tổng công suất của trường;
• Chỉ tiêu lộ trình thường xuyên được xác định dựa trên mức trung bình của 5 (năm) phiếu điểm học kỳ có giấy chứng nhận điểm bảng điểm của trường ban đầu
b. Đường dẫn khẳng định
• Hạn ngạch lộ trình khẳng định dành cho sinh viên tương lai từ các gia đình có thu nhập thấp, người khuyết tật và người hồi hương (con của người lao động nhập cư ở Sabah) với mức tối đa là 15% (mười lăm phần trăm) công suất của trường;
• Những học sinh tương lai đến từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được chứng minh bằng việc tham gia vào các chương trình hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Chính phủ Trung ương hoặc Chính quyền khu vực, cụ thể là
a. Thẻ thông minh Indonesia (KIP) hoặc
b. Thẻ Gia Đình Thịnh Vượng (KKS), hoặc
c. Thẻ Tiền Thịnh Vượng (KPS), hoặc
d. Các thẻ xóa đói giảm nghèo khác theo chương trình của trung ương hoặc địa phương
• Đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt hoặc người khuyết tật được chứng minh bằng thư chẩn đoán hoặc đánh giá đặc biệt từ chuyên gia hoặc nhóm làm việc về giáo dục hòa nhập;
c. Con đường thành tích phi học thuật
• Chỉ tiêu lộ trình thành tích phi học thuật tối đa là 15% (mười lăm phần trăm) năng lực của trường;
• Lộ trình thành tích được xác định theo trọng số của điểm thành tích phi học thuật ở cấp quốc tế, quốc gia, tỉnh và huyện/thành phố

Hạng mục thành tích phi học tập

 1. Giấy chứng nhận thi đấu, vô địch được cấp tối đa 3 (ba) năm trước ngày triển khai PPDB;
 2. Các hạng mục thi đấu và vô địch như sau
  a. Các cuộc thi và giải vô địch do Bộ Giáo dục và Văn hóa Cộng hòa Indonesia tổ chức bao gồm Olympic Khoa học Quốc gia (OSN), Liên hoan và Cuộc thi Nghệ thuật Sinh viên Quốc gia (FLS2N), Olympic Thể thao Sinh viên Quốc gia (O2SN), Olympic Nghiên cứu Sinh viên (OPSI), Lễ hội đổi mới khởi nghiệp sinh viên Indonesia (FIKSI), Câu đố Kihajar (Chúng ta phải học), Cuộc thi tạo động lực học tập độc lập (Lomojari), Cuộc thi sáng tác thơ, Cuộc thi sáng tác bài hát, Cuộc thi báo chí sinh viên quốc gia (LKJSN), Cuộc thi sáng tạo nghệ thuật sinh viên quốc gia (LCSPI), Cuộc thi tranh luận tiếng Indonesia và tiếng Anh quốc gia;
  b. Các cuộc thi và giải vô địch được tổ chức bên ngoài Bộ Giáo dục và Văn hóa Cộng hòa Indonesia bao gồm khoa học (kiến thức), thể thao, hướng đạo, nghệ thuật và văn hóa, Công nghệ phù hợp, Tôn giáo (Tahfidz Al-Qur'an, MTQ, Da'wah, Bài hát tâm linh v.v.), Quốc phòng, Hội chữ thập đỏ Indonesia, Biết chữ (đọc, viết, tính toán, CNTT, Tài chính, v.v.), ngôn ngữ (tranh luận bằng tiếng Indonesia và tranh luận bằng tiếng nước ngoài)
  c. Những sinh viên tương lai đã ghi nhớ Al-Qur'an đăng ký theo con đường thành tích phi học thuật phải ghi nhớ ít nhất 1 juz của Al-Qur'an
  • Hội đồng nhà trường lựa chọn các sinh viên tương lai trước khi bắt đầu đăng ký PPDB theo lịch trình đã thiết lập
  • Hội đồng nhà trường cung cấp một bản tuyên bố hoặc giấy chứng nhận cho những học sinh tương lai đã vượt qua cuộc tuyển chọn
  d. Các chức vô địch được công nhận là các chức vô địch cá nhân và đồng đội do SMP/MT tương lai hoặc học sinh tương đương giành được, được tổ chức theo các giai đoạn bắt đầu từ cấp huyện/thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế cũng như các giải vô địch cá nhân và đồng đội không cấp.
  e. Điểm vô địch bổ sung chỉ được lấy từ một trong những thành tích cao nhất ở mỗi loại nhánh từ số điểm vô địch có được
  f. Việc cung cấp thêm điểm vô địch cho các sinh viên tương lai bên ngoài tỉnh Nam Kalimantan chỉ được cấp cho thành tích cấp quốc gia và quốc tế
  g. Giấy chứng nhận vô địch học thuật và phi học thuật được xác minh và hợp pháp hóa
  h. Việc phê duyệt giấy chứng nhận vô địch học thuật cấp huyện/thành phố được hợp pháp hóa bởi Phòng Giáo dục huyện/thành phố
  i. Việc phê chuẩn chứng chỉ vô địch học thuật cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế được Sở Giáo dục tỉnh hợp pháp hóa
  j. Việc phê duyệt giấy chứng nhận vô địch phi học thuật cấp huyện/thành phố được hợp pháp hóa bởi tổ chức chủ quản cấp huyện/thành phố hoặc tổ chức bộ máy khu vực phụ trách cấp huyện/thành phố
  k. Việc phê duyệt giấy chứng nhận vô địch phi học thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế được hợp pháp hóa bởi tổ chức chủ quản cấp tỉnh hoặc Tổ chức Bộ máy khu vực phụ trách cấp tỉnh

3. Dung tích
• Học viện Tài chính Kế toán (AKL) = 4 nhóm (128 sinh viên)
• Quản trị Văn phòng và Dịch vụ Kinh doanh (MPLB) = 2 nhóm (64 sinh viên)
• Tiếp thị (PM) = 3 nhóm (96 sinh viên)
• Thiết kế Truyền thông Hình ảnh (DKV) = 3 nhóm (96 sinh viên)
• Kỹ thuật Mạng máy tính và Viễn thông (TJKT) = 3 nhóm (96 sinh viên)

4. Điều khoản chung

 • Bằng tốt nghiệp/tương đương hoặc chứng chỉ SMP có cùng mức thưởng với bằng tốt nghiệp/bằng cấp Chương trình trọn gói B của SMP của một đơn vị giáo dục ở nước ngoài được đánh giá/thưởng ở mức tương đương/tương đương với SMP;
 • Phiếu điểm của 5 (năm) học kỳ vừa qua bằng cách đính kèm giấy chứng nhận phiếu điểm của sinh viên tương lai từ trường gốc của họ (như đính kèm)
 • Giấy khai sinh có độ tuổi tối đa là 21 (hai mươi mốt) tuổi khi bắt đầu năm học mới 2022/2023 và chưa lập gia đình;
 • Thẻ gia đình;
 • Tuyên bố về Trách nhiệm tuyệt đối hoặc thỏa thuận liêm chính của phụ huynh/người giám hộ nêu rõ dữ liệu của học sinh tương lai là tài liệu gốc và họ sẵn sàng chịu các biện pháp trừng phạt nếu được chứng minh là giả mạo, đóng dấu 10 con dấu. 000 và có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ. (Tải định dạng bên dưới);
 • Đặc biệt đối với các ứng viên ngoài khu vực, hãy gửi kèm thư giới thiệu của bộ phận. Để viết thư giới thiệu, bạn có thể liên hệ với ông Norman từ bộ phận. 085752760266 trên cơ sở viết thư thì chỉ cần kèm theo giấy chứng nhận của trường gốc là đủ

5. Điều kiện đặc biệt
a. Giấy chứng nhận thành tích vô địch bậc cao nhất và không bậc cao nhất được tổ chức và phù hợp với các tiêu chí đặt ra cho lộ trình thành tích;
b. Thẻ tham gia vào các chương trình hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ chính quyền trung ương hoặc chính quyền khu vực (Thẻ Smart Indonesia, Chương trình Hy vọng Gia đình, có danh tính hồi hương và các bằng chứng khác về việc tham gia các chương trình dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do chính quyền trung ương hoặc chính quyền khu vực chính thức cấp);
c. Giấy chứng nhận sức khỏe của bác sĩ và không bị mù màu, trong đó giải thích kết quả khám sức khỏe phù hợp với lĩnh vực chuyên môn về Thiết kế Truyền thông Hình ảnh (DKV) và Kỹ thuật Mạng Máy tính & Viễn thông (TJKT). ;
d. Giấy chứng nhận sức khỏe thể chất (sức khỏe thính giác) cho tất cả các lĩnh vực chuyên môn;
e. Đặc biệt đối với những ứng viên tốt nghiệp trước năm 2023, hãy kèm theo Chứng chỉ Hồ sơ Cảnh sát (SKCK) từ Poltabes

6. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PPDB NGHỀ
a. Đăng ký trực tuyến cho sinh viên mới tương lai thông qua trang web chính thức của PPDB SMA và SMK cho Năm học 2023/2024, Sở Văn hóa và Giáo dục tỉnh Nam Kalimantan tại địa chỉ

Nam Kalimantan. sẵn sàng ppdb. com

b. Sinh viên tương lai chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo lộ trình mình sẽ chọn và scan các giấy tờ cần thiết;

Con đường vào trường dạy nghề năm 2023 là gì?

Có năm giai đoạn PPDB mà quá trình đăng ký sẽ bắt đầu vào ngày 19 tháng 7 năm 2023. Các lộ trình được mở tại East Java PPDB 2023 cho các cấp độ SMA và SMK là Lộ trình khẳng định, Lộ trình chuyển giao công việc dành cho phụ huynh/người giám hộ, Lộ trình đạt được kết quả cạnh tranh, Lộ trình đạt được giá trị học tập và Lộ trình phân vùng (SMK) .

Khi nào đăng ký trường dạy nghề năm 2023 sẽ mở?

Việc tuyển sinh nữ mới vào SMA/SMK STATE cho năm học 2023/2024 sẽ bắt đầu vào 15 tháng 6 năm 2023 .

Con đường vào trường dạy nghề là gì?

Đăng ký trung học - dạy nghề có năm lộ trình chính, đó là Thành tích, Khẳng định, Phân vùng, Chuyển giao nhiệm vụ cho phụ huynh và giáo viên, cũng như chương trình PPDB chung.

Tôi có thể đăng ký SMA và SMK đồng thời vào năm 2023 không?

Điều kiện đăng ký PPDB 2023 . Đối với những học sinh mới có ý định đăng ký vào trường cấp 3 hoặc trường dạy nghề, bạn có thể đăng ký một lúc hai trường .