Lịch học chaska 2023

Trang này chứa các ngày nghỉ lễ lớn trong lịch học năm 2023 và 2024 của Trường học Quận Đông Carver ở Minnesota.

Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để biết bất kỳ sửa đổi nào có thể xảy ra hoặc tham khảo trang web của Trường học Quận Eastern Carver để biết lịch đã được phê duyệt năm 2023-2024 và lịch đã được phê duyệt năm 2024-2025 của họ. Bạn cũng có thể muốn truy cập trang chủ của khu học chánh để kiểm tra mọi cập nhật khẩn cấp hoặc cập nhật vào phút cuối có thể chưa được đưa vào lịch chính thức.

Cũng lưu ý rằng chúng tôi đã kết hợp những ngày không dành cho sinh viên như ngày chuẩn bị cho giáo viên, ngày phục vụ giáo viên và ngày phát triển chuyên môn vào những ngày bên dưới. Truy cập các liên kết ở trên để xem lịch học gốc, đầy đủ

Trường trung học chaska bắt đầu lúc mấy giờ?

Giờ học. 7. 45. m. –2. 35p. m.

Trường trung học cơ sở chaska bắt đầu lúc mấy giờ?

Giờ học. 8. 40. m. – 3. 30p. m.