i split my sides là gì - Nghĩa của từ i split my sides

i split my sides có nghĩa là

Khi một cái gì đó hài hước hoặc dí dỏm ai đó có thể nói "Tôi chia tay hai bên" đề cập đến họ cười rất khó

Thí dụ

Tim: Có gì 300 pounds, sống trên gác mái, chỉ ăn pizza và chỉ uống bia?
John: Tôi không biết, sao?
Tim: Bạn
Barry: Tôi chia tay